01371

PFC Rafael Diaz

Army Korea

POW 6/51 – 9/53