01185

King L Johnson
Scottsville VA
USAF 1964-1968