00504

VFW-Leonard E.
McCoy Post 5311
Christiansburg